4/12/10

Polonia nowojorska żegna ofiary tragedii


Katedra św. Patryka





Queens, Maspeth


                                                       Konsulat RP w Nowym Jorku



                                                          Konsulat RP w Nowym Jorku